Nieuws

 Tips

TIJDENS DE VORSTPERIODE :

- Afschermen of isoleren van de waterleidingen

- vacuumregelaar afschermen van zeer koude buitenlucht

- Condensor van de koelgroep afschermen van de buitenlucht, niet volledig afsluiten, wel lucht laten aanzuigen uit een binnenruimte. (niet geldig voor ventilatorgestuurde motoren)

- Alle melkmachine onderdelen waar water blijft staan tijdig aflaten. Zoals spoelapparaten, melktoestellen, filter en melkdarmen.

Verzorg uw melkveestapel door te investeren in een goed functionerende melk-en koelinstallatie; Laat tijdig uw melkinstallatie controleren en afstellen door een specialist.

Doe regelmatig zelf een minimaal onderhoud, denk maar aan :     

 - reinigen condensor melkkoeltank. (energieverbruik daalt enorm)

- filters reinigen van de aanvoer warm en koud water dat zowel voor de melk- als de koelinstallatie.

- luchtfilters voor pulsatoren reinigen.

- werking regelaar controleren  (vacuumhoogte af lezen tijdens bedrijf op de vacuummeter).

- olievoorraad vacuumpomp controleren en spanning riemen.

- temperatuur van de waterverwarmer(s) controleren.

- Voor robotgebruikers, vergeet niet de membraamdroger van de persluchtcompressor tijdig in te schakelen en de werking te controleren. Zeker bij temperaturen lager dan +5°C is het aan te raden om deze in te schakelen.

- regelmatig de luchtketel ontlasten van condenswater, evenals de waterafscheiders controleren op de goede werking. Controleer de oliehoeveel in de persluchtverzorging en vul bij indien gewenst.

 

 

17-03-2021: Nieuwe 40 stands buitenmelker opgestart bij de Familie Demarest

Vorige week werd de nieuwe 40 stands draaimelkstand van de Familie Demarest opgestart.

De opstart verliep heel vlot. Het opdrijven van de koeien gebeurt met een hydraulisch opdrijfhek die de koeien op de carrousel begeleid.

De induviduele indexering per koe zorgt voor een vlotte werking van de melker. Ook de beweegbare vloer is een meerwaarde om ergonomisch te werken. 

De uitdrijving gebeurt eveneneens hydraulisch door een borsthek die de koeien van de draaistand duwt.

Alles is gekoppeld met de Afifarm software waarbij de gegevens van de koeien realtime binnen komen en verwerkt worden in het systeem.

Ook de wifi AfiAct pedometer is een belangrijke betrouwbare schakel in dit systeem. Hiermee kunnen de koegegevens op elk moment van de dag uitgelezen worden.

Wij wensen de Familie Demarest dan ook veel succes in de toekomst met hun nieuwe melkstand.