Nieuws

 Tips

TIJDENS DE VORSTPERIODE :

- Afschermen of isoleren van de waterleidingen

- vacuumregelaar afschermen van zeer koude buitenlucht

- Condensor van de koelgroep afschermen van de buitenlucht, niet volledig afsluiten, wel lucht laten aanzuigen uit een binnenruimte. (niet geldig voor ventilatorgestuurde motoren)

- Alle melkmachine onderdelen waar water blijft staan tijdig aflaten. Zoals spoelapparaten, melktoestellen, filter en melkdarmen.

Verzorg uw melkveestapel door te investeren in een goed functionerende melk-en koelinstallatie; Laat tijdig uw melkinstallatie controleren en afstellen door een specialist.

Doe regelmatig zelf een minimaal onderhoud, denk maar aan :     

 - reinigen condensor melkkoeltank. (energieverbruik daalt enorm)

- filters reinigen van de aanvoer warm en koud water dat zowel voor de melk- als de koelinstallatie.

- luchtfilters voor pulsatoren reinigen.

- werking regelaar controleren  (vacuumhoogte af lezen tijdens bedrijf op de vacuummeter).

- olievoorraad vacuumpomp controleren en spanning riemen.

- temperatuur van de waterverwarmer(s) controleren.

- Voor robotgebruikers, vergeet niet de membraamdroger van de persluchtcompressor tijdig in te schakelen en de werking te controleren. Zeker bij temperaturen lager dan +5°C is het aan te raden om deze in te schakelen.

- regelmatig de luchtketel ontlasten van condenswater, evenals de waterafscheiders controleren op de goede werking. Controleer de oliehoeveel in de persluchtverzorging en vul bij indien gewenst.

 

 

20-08-2020: Nieuwe 50 stands buitenmelker opgestart bij de familie Valcke

Gloednieuwe unieke Fullwood 50 stands buitenmelkstand is opgestart bij de familie Valcke in Hooglede.

De opstart verliep vrij vlot. De koeien moesten nog wat wennen aan de nieuwe melkstal aangezien ze voor de eerste keer in de stal konden vertoeven de dag van de opstart.

De indexering kan individueel per koe gebeuren. Ook de uitdrijving gebeurt door middel van een borsthek die de koeien mooi van de draaistand begeleid. 

De Herkenning gebeurt met de AfiAct wifi stappentellers waarbij de tochtigheid van de koeien op elk moment uitgelezen kan worden.

De melkmeting gebeurt met onze Fullwood LM1 melkmeters samen met het unieke AFI LAB melkanalyselabo. Deze kan onder andere Bloed, vet en eiweit en lactose in de melk registreren.