Nieuws

 Tips

TIJDENS DE VORSTPERIODE :

- Afschermen of isoleren van de waterleidingen

- vacuumregelaar afschermen van zeer koude buitenlucht

- Condensor van de koelgroep afschermen van de buitenlucht, niet volledig afsluiten, wel lucht laten aanzuigen uit een binnenruimte. (niet geldig voor ventilatorgestuurde motoren)

- Alle melkmachine onderdelen waar water blijft staan tijdig aflaten. Zoals spoelapparaten, melktoestellen, filter en melkdarmen.

Verzorg uw melkveestapel door te investeren in een goed functionerende melk-en koelinstallatie; Laat tijdig uw melkinstallatie controleren en afstellen door een specialist.

Doe regelmatig zelf een minimaal onderhoud, denk maar aan :     

 - reinigen condensor melkkoeltank. (energieverbruik daalt enorm)

- filters reinigen van de aanvoer warm en koud water dat zowel voor de melk- als de koelinstallatie.

- luchtfilters voor pulsatoren reinigen.

- werking regelaar controleren  (vacuumhoogte af lezen tijdens bedrijf op de vacuummeter).

- olievoorraad vacuumpomp controleren en spanning riemen.

- temperatuur van de waterverwarmer(s) controleren.

- Voor robotgebruikers, vergeet niet de membraamdroger van de persluchtcompressor tijdig in te schakelen en de werking te controleren. Zeker bij temperaturen lager dan +5°C is het aan te raden om deze in te schakelen.

- regelmatig de luchtketel ontlasten van condenswater, evenals de waterafscheiders controleren op de goede werking. Controleer de oliehoeveel in de persluchtverzorging en vul bij indien gewenst.

 

 

02-04-2015: TANKSTURING VAN DE TOEKOMST

De eerste melkkoeltank met een 7” touch screen !
Alle informatie is met één toets beschikbaar.
Eén bedieningspaneel waarin alle toepassingen zijn geïntegreerd
De standaard functies koelen, reinigen en roeren kunnen uitgebreid worden met extra’s zoals een melkwacht, volume meting*, het “Packo Eco” gamma**, speciale opties nodig voor robotmelken en PC-communicatie*.

Visualisatie door een Hoge resolutie 7” touch screen.
Gedetailleerde analyse van de geregistreerde informatie en van de ingestelde parameters betreffende de koeling, reiniging, roeren, enz …
Gegevens converteren in overzichtelijke grafieken.
Gemakkelijke uitwisseling van data.
Gemakkelijke en snelle uitwisseling zonder aanpassing van de parameters : elke melkkoeltank heeft een eigen ID geïnstalleerd op een SD-kaart. Dus een gemakkelijke en snelle uitwisseling
zonder aanpassing van de parameters.