Nieuws

 Tips

TIJDENS DE VORSTPERIODE :

- Afschermen of isoleren van de waterleidingen

- vacuumregelaar afschermen van zeer koude buitenlucht

- Condensor van de koelgroep afschermen van de buitenlucht, niet volledig afsluiten, wel lucht laten aanzuigen uit een binnenruimte. (niet geldig voor ventilatorgestuurde motoren)

- Alle melkmachine onderdelen waar water blijft staan tijdig aflaten. Zoals spoelapparaten, melktoestellen, filter en melkdarmen.

Verzorg uw melkveestapel door te investeren in een goed functionerende melk-en koelinstallatie; Laat tijdig uw melkinstallatie controleren en afstellen door een specialist.

Doe regelmatig zelf een minimaal onderhoud, denk maar aan :     

 - reinigen condensor melkkoeltank. (energieverbruik daalt enorm)

- filters reinigen van de aanvoer warm en koud water dat zowel voor de melk- als de koelinstallatie.

- luchtfilters voor pulsatoren reinigen.

- werking regelaar controleren  (vacuumhoogte af lezen tijdens bedrijf op de vacuummeter).

- olievoorraad vacuumpomp controleren en spanning riemen.

- temperatuur van de waterverwarmer(s) controleren.

- Voor robotgebruikers, vergeet niet de membraamdroger van de persluchtcompressor tijdig in te schakelen en de werking te controleren. Zeker bij temperaturen lager dan +5°C is het aan te raden om deze in te schakelen.

- regelmatig de luchtketel ontlasten van condenswater, evenals de waterafscheiders controleren op de goede werking. Controleer de oliehoeveel in de persluchtverzorging en vul bij indien gewenst.

 

 

15-09-2014: SWING-OVER MELKSTAL

Dit jaar kent de SWING-OVER melkstal een geweldige doorbraak. Verschillende installaties werden opgestart en afgewerkt of zijn nog in aanbouw.

Het succes van deze manier van melken zit hem in de snelle wisselingen en het optimaal benutten van het aantal melkstellen in de melkput. De vlotte bediening van de SWING-OVER arm heeft de melker een comfortabel en goed overzicht op het melkgebeuren. De automatisatie zorgt voor een vlekkeloze registratie van de melkgegevens. Geen enkel andere manier van melken heeft zoveel rendement per melkapparaat en per mankracht.

De huidige melkstallen SWING-OVER worden gebouwd van 2X10 tot 2 X 30. Voor een goede opstelling of combinatie kunt U ons steeds raadplegen.