Nieuws

 Tips

TIJDENS DE VORSTPERIODE :

- Afschermen of isoleren van de waterleidingen

- vacuumregelaar afschermen van zeer koude buitenlucht

- Condensor van de koelgroep afschermen van de buitenlucht, niet volledig afsluiten, wel lucht laten aanzuigen uit een binnenruimte. (niet geldig voor ventilatorgestuurde motoren)

- Alle melkmachine onderdelen waar water blijft staan tijdig aflaten. Zoals spoelapparaten, melktoestellen, filter en melkdarmen.

Verzorg uw melkveestapel door te investeren in een goed functionerende melk-en koelinstallatie; Laat tijdig uw melkinstallatie controleren en afstellen door een specialist.

Doe regelmatig zelf een minimaal onderhoud, denk maar aan :     

 - reinigen condensor melkkoeltank. (energieverbruik daalt enorm)

- filters reinigen van de aanvoer warm en koud water dat zowel voor de melk- als de koelinstallatie.

- luchtfilters voor pulsatoren reinigen.

- werking regelaar controleren  (vacuumhoogte af lezen tijdens bedrijf op de vacuummeter).

- olievoorraad vacuumpomp controleren en spanning riemen.

- temperatuur van de waterverwarmer(s) controleren.

- Voor robotgebruikers, vergeet niet de membraamdroger van de persluchtcompressor tijdig in te schakelen en de werking te controleren. Zeker bij temperaturen lager dan +5°C is het aan te raden om deze in te schakelen.

- regelmatig de luchtketel ontlasten van condenswater, evenals de waterafscheiders controleren op de goede werking. Controleer de oliehoeveel in de persluchtverzorging en vul bij indien gewenst.

 

 

06-12-2016: VIER M²ERLIN MELKROBOTS OPGESTART OP ZELFDE BEDRIJF

In Oktober 2015 werden de vier m²erlins melkrobots van Geert Vandewalle te Reninge opgestart.  De m²erlin melkrobotten worden bestuurd door het Crystal Fusion managementsysteem en melken nu reeds 200 koeien. De opstart werd in goede banen geleid mede dankzij het gestuurd koeverkeer in de stal.  Deze uitgekiende manier van werken zorgt er voor dat de koeien meerder malen per dag de m²erlin melkrobot bezoeken. Daardoor kan het maximale aan melkgift per koe verwacht worden zonder onrust te veroorzaken in de stal.

Ophalen van niet gemolken koeien wordt herleid tot het minimale. De koeien die moeten behandeld worden, komen na het melken in een aparte separatieruimte of behandelruimte.