Nieuws

 Tips

TIJDENS DE VORSTPERIODE :

- Afschermen of isoleren van de waterleidingen

- vacuumregelaar afschermen van zeer koude buitenlucht

- Condensor van de koelgroep afschermen van de buitenlucht, niet volledig afsluiten, wel lucht laten aanzuigen uit een binnenruimte. (niet geldig voor ventilatorgestuurde motoren)

- Alle melkmachine onderdelen waar water blijft staan tijdig aflaten. Zoals spoelapparaten, melktoestellen, filter en melkdarmen.

Verzorg uw melkveestapel door te investeren in een goed functionerende melk-en koelinstallatie; Laat tijdig uw melkinstallatie controleren en afstellen door een specialist.

Doe regelmatig zelf een minimaal onderhoud, denk maar aan :     

 - reinigen condensor melkkoeltank. (energieverbruik daalt enorm)

- filters reinigen van de aanvoer warm en koud water dat zowel voor de melk- als de koelinstallatie.

- luchtfilters voor pulsatoren reinigen.

- werking regelaar controleren  (vacuumhoogte af lezen tijdens bedrijf op de vacuummeter).

- olievoorraad vacuumpomp controleren en spanning riemen.

- temperatuur van de waterverwarmer(s) controleren.

- Voor robotgebruikers, vergeet niet de membraamdroger van de persluchtcompressor tijdig in te schakelen en de werking te controleren. Zeker bij temperaturen lager dan +5°C is het aan te raden om deze in te schakelen.

- regelmatig de luchtketel ontlasten van condenswater, evenals de waterafscheiders controleren op de goede werking. Controleer de oliehoeveel in de persluchtverzorging en vul bij indien gewenst.

 

 

Historiek

In 1981 is de firma Rommelaere van start gegaan als een éénmanszaak.

Tot in 1988 waren we uitsluitend actief in de melkveehouderij. De firma installeerde aanvankelijk melkmachines, melkkoeltanks en computergestuurde voedersystemen. Dit gebeurde hoofdzakelijk in opdracht van de firma FP Packo & Fullwood uit Zedelgem.

In 1987 werd onze éénmanszaak omgevormd tot een naamloze venootschap.

Vanaf 1988 werden de activiteiten uitgebreid met een eigen verkoop- en servicedienst in de melkveehouderij. Daarnaast werd het gamma uitgebreid met computergestuurde voedersystemen en ventilatietechnieken.

In het jaar 1994 werd de dochterfirma Packo-Rommelaere opgericht. Deze firma is gevestigd in het Oost-Vlaamse Ninove.  Deze firma wordt uitgebaat door de broer van Lieven Rommelaere, Johan Rommelaere.

Sedert 1996 is er ook een samenwerking met de firma HEIN bakovens om remrijskamers en deegbewaarders te installeren en te onderhouden in Vlaanderen.

In 2007 werd tesamen met de firma Audenaert NV, collega-dealer te Oost-Vlaanderen de firma Fulltechnics NV opgericht.
Deze firma is gevestigd in Rijkevorsel.  Deze vestiging bedient de provincies Antwerpen en Limburg.