Nieuws

 Tips

TIJDENS DE VORSTPERIODE :

- Afschermen of isoleren van de waterleidingen

- vacuumregelaar afschermen van zeer koude buitenlucht

- Condensor van de koelgroep afschermen van de buitenlucht, niet volledig afsluiten, wel lucht laten aanzuigen uit een binnenruimte. (niet geldig voor ventilatorgestuurde motoren)

- Alle melkmachine onderdelen waar water blijft staan tijdig aflaten. Zoals spoelapparaten, melktoestellen, filter en melkdarmen.

Verzorg uw melkveestapel door te investeren in een goed functionerende melk-en koelinstallatie; Laat tijdig uw melkinstallatie controleren en afstellen door een specialist.

Doe regelmatig zelf een minimaal onderhoud, denk maar aan :     

 - reinigen condensor melkkoeltank. (energieverbruik daalt enorm)

- filters reinigen van de aanvoer warm en koud water dat zowel voor de melk- als de koelinstallatie.

- luchtfilters voor pulsatoren reinigen.

- werking regelaar controleren  (vacuumhoogte af lezen tijdens bedrijf op de vacuummeter).

- olievoorraad vacuumpomp controleren en spanning riemen.

- temperatuur van de waterverwarmer(s) controleren.

- Voor robotgebruikers, vergeet niet de membraamdroger van de persluchtcompressor tijdig in te schakelen en de werking te controleren. Zeker bij temperaturen lager dan +5°C is het aan te raden om deze in te schakelen.

- regelmatig de luchtketel ontlasten van condenswater, evenals de waterafscheiders controleren op de goede werking. Controleer de oliehoeveel in de persluchtverzorging en vul bij indien gewenst.

 

 

Rommelaere N.V.

Rommelaere n.v. is een bedrijf met een dynamisch team dat actief is in verschillende sectoren.
U kan ons bedrijf vinden in de Rochesterlaan 8 te Gistel.

tel : 0032 59 278529

fax : 0032 59 276967

Wij verkopen en installeren allerhande industriële machines in samenwerking met verschillende leveranciers.

Onze producten zijn:

  • Melkinstallaties en melkkoelinstallaties Fullwood Packo
  • Industriële koelinstallaties
  • Kalverdrinkautomaten Urban
  • Ventilatiesystemen Hotraco

Naast de verkoop van deze machines, staat ons team ook in voor de installatie, de reparatie en het onderhoud ervan.  Service & vakkennis zijn onze grootste troeven.

Onze missie : MELKEN en KOELEN