Nieuws

 Tips

TIJDENS DE VORSTPERIODE :

- Afschermen of isoleren van de waterleidingen

- vacuumregelaar afschermen van zeer koude buitenlucht

- Condensor van de koelgroep afschermen van de buitenlucht, niet volledig afsluiten, wel lucht laten aanzuigen uit een binnenruimte. (niet geldig voor ventilatorgestuurde motoren)

- Alle melkmachine onderdelen waar water blijft staan tijdig aflaten. Zoals spoelapparaten, melktoestellen, filter en melkdarmen.

Verzorg uw melkveestapel door te investeren in een goed functionerende melk-en koelinstallatie; Laat tijdig uw melkinstallatie controleren en afstellen door een specialist.

Doe regelmatig zelf een minimaal onderhoud, denk maar aan :     

 - reinigen condensor melkkoeltank. (energieverbruik daalt enorm)

- filters reinigen van de aanvoer warm en koud water dat zowel voor de melk- als de koelinstallatie.

- luchtfilters voor pulsatoren reinigen.

- werking regelaar controleren  (vacuumhoogte af lezen tijdens bedrijf op de vacuummeter).

- olievoorraad vacuumpomp controleren en spanning riemen.

- temperatuur van de waterverwarmer(s) controleren.

- Voor robotgebruikers, vergeet niet de membraamdroger van de persluchtcompressor tijdig in te schakelen en de werking te controleren. Zeker bij temperaturen lager dan +5°C is het aan te raden om deze in te schakelen.

- regelmatig de luchtketel ontlasten van condenswater, evenals de waterafscheiders controleren op de goede werking. Controleer de oliehoeveel in de persluchtverzorging en vul bij indien gewenst.

 

 cillindervormig model

Dit systeem bouwt de ijsvoorraad op in een aparte ijsaccumulator (PIB). Het ijswater stroomt door de speciaal ontwikkelde warmtewisselaar wat een snel...


Ellipsvormig model

Direct Ijsbank DIB koeling.De voordelen van de RM/IB koeltank gelden ook voor het DIB systeem.  Dit systeem bouwt de ijsvoorraad op in een aparte...


Rechthoekig model

Ijsbank koeling: meer dan 40 jaar know-how in uw voordeel.Het ijswatersysteem van de RM/IB melkkoeltank heeft een ingebouwde ijsaccumulator. Deze verz...


Verticaal model

De Packo verticale melkkoeltank met directe verdamping (DX) of met ijswater (DIB) is de ideale oplossing bij plaatsgebrek. Er is veel minder vloeroppe...


Ijsaccumulator

De Packo ijsaccumulatoren zijn het resultaat van vele jaren ervaring met het koelen van vloeistoffen in de zuivel- en voedingsindustrie. De PIB is het...